DSC8376-6t3ri4cpkl56t2d0ook784o6wgn0xew1df1m4ns05ds.jpg

Бие бялдрын шалгуур үзүүлэлтийн дагуу түвшин тогтоох шалгалтыг нийт удирдах ажилтнуудаас авлаа

Онцгой байдлын албаны удирдах ажилтны цугларалт хоёрдахь өдрөө удирдах ажилтнуудын  бие бялдрын шалгуур үзүүлэлтийн дагуу түвшин тогтоох шалгалтаар ОБЕГ-ын харьяа…