122954038_364735461613275_5734942706833757246_n-6xco62t77egyxdsi20e3j5wbjok3787yp2ltmsa7igw-6xco869os1o9leuw7e0bcbutog45z5hiys36vpybqyo.jpg

Онцгой байдлын албаны аварга шалгаруулах тэмцээний нээлтийн ажиллагаа боллоо.

ОБЕГ-ын харьяа Аврагч биеийн тамир, техник-спортын хороонд зохион байгуулагдаж байгаа Онцгой байдлын байгууллагын аварга шалгаруулах 2020 оны спортын тэмцээний нээлтийн ажиллагаа…

DSC027671323-1.jpg

ОББ-ын алба хаагчдын ЦБТ, ББЕХ-ийн 1-р 112 тоот дасгал, тусгай хөгжлийн чанарыг хөгжүүлэх дасгал – №6

ОБЕГ-ын харьяа “Аврагч” биеийн тамир-техник спорт хорооноос “Цэргийн биеийн тамирын бэлтгэл, алба хаагчдын бие, бялдрын ерөнхий болон тусгай чанарыг хөгжүүлэх…