Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчдын ажлын байранд хийх дасгал №3

DSC027671323-1.jpg

ОБЕГ-ын харьяа “Аврагч” биеийн тамир-техник спорт хорооноос “Цэргийн биеийн тамирын бэлтгэл, алба хаагчдын бие, бялдрын ерөнхий болон тусгай чанарыг хөгжүүлэх” цахим  сургалтын ажлын байрны дасгалыг цувралаар хүргэж байна.

scroll to top