Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчдын ажлын байранд хийх дасгал – Туухайтай бэлтгэл – 1

DSC027671323-1.jpg

ОБЕГ-ын харьяа “Аврагч” биеийн тамир-техник спорт хорооноос энэ удаад алба хаагчдын бие, бялдрын хүч, тэсвэрийн ерөнхий болон тусгай чанарыг хөгжүүлэх” туухай буюу гиртэй цахим  сургалтыг зохион байгуулж байна.

scroll to top