Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчдын ажлын байранд хийх дасгал

DSC027671323-1.jpg

ОБЕГ-ын харьяа “Аврагч” биеийн тамир-техник спорт хорооноос “Цэргийн биеийн тамирын бэлтгэл, алба хаагчдын бие, бялдрын ерөнхий болон тусгай чанарыг хөгжүүлэх” цахим  сургалтыг зохион байгуулж байна.

Алба хаагчдын бие бялдрын бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангах, ерөнхий болон тусгай чанарыг хөгжүүлэх, биеийн тамирын бэлтгэл хичээлийг сургалтын төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилготой тус цахим сургалт  04 дүгээр сарын 20-оос 05 дугаар сарын 22 хүртэл үргэлжилнэ.

ХАМТЫН ХҮЧ ЭРСДЭЛИЙГ ДАВНА

scroll to top